هر روز صبح هنگام بیدار شدن، قبل از باز کردن چشمها، مانند گربه کش بیا. تمام بافت هاي بدنت
را بکش. بعد از سه یا چهار دقیقه، با چشمانی که همچنان بسته اند، شروع به خندیدن کن. به مدت
پنج دقیقه بخند. در ابتدا تلاش می کنی تا بخندي، اما به زودي خنده خودش می‌آید. خودت را در خنده گم کن. چند روز طول می کشد تا واقعاً اتفاق بیفتد، تا به این پدیده عادت کنیم. اما طولی نمی‌کشد که خودانگیخته می‌شود و کل طبیعت روزت را تغییر می دهد.
براي کسانی که خندیدن برایشان سخت است یا احساس می کنند که خنده شان مصنوعی است،
این تکنیک ساده را پیشنهاد می‌شود.


هنگام صبح، قبل از این که چیزي بخوري، تقریباً یک پارچ آب بخور- ولرم همراه با نمک. به‌ سرعت بنوش، وگرنه قادر به نوشیدن همه ي آن نخواهی بود. سپس خم شو و غرغره کن تا آب برگردد. این بالا آوردن آب باعث تمیز شدن گذرگاهت خواهد شد. چیز دیگري لازم نیست. در گذرگاه گرفتگی وجود دارد که باعت متوقف کردن خنده ي تو می شود. در یوگا این روشی ضروري است که باید انجام شود. آنها این روش را « پالایش ضروري » می نامند.به شدت تصفیه می کند و گذرگاه را کاملاً تمیز می کند- تمام گرفتگی ها حل می‌شوند. شما از آن لذت خواهید برد و کل روز را احساس پاك شدگی خواهید داشت. خنده و گریه، و حتا حرف زدنتان از ژرفاي مرکزتان خواهد آمد.

ده روز این کار را انجام دهید تا بهترین خنده را داشته باشید!

بگذارید خنده کل وجودتان را در بر گیرد صرفا حالتی از صورت نباشد از شکمتان بیاید شانه‌های‌تان را در بر گیرد و به صورت‌تان برسید بگذارید کل بدنتان همراه با خنده به صورت طبیعی حرکت کند خودتان را کامل در خنده رها کنید؛ پشت این خنده‌های بدون دلیل مدیتیشن وجود دارد.

مدیتیشن، تنها داروي ممکن است. پس مشکلاتت را فراموش کن و به درون مدیتیشن بروید