داینامیک مدیتیشن

داینامیک مدیتیشن

مدیتیشن غیرجدی است ذهن بسیار جدي است، و مدیتیشن کاملاً غیرجدي است. وقتی این را می گویم ممکن است سردرگم شوید، زیرا مردم درباره ي مدیتیشن بسیار جدي حرف می زنند. اما مدیتیشن چیز جدي‌اي نیست. درست مانند بازي است- غیرجدي. خالص و صادق، اما نه جدي. چیزي مانند کار نیست؛ بیشتر...
مدیتیشن خنده

مدیتیشن خنده

هر روز صبح هنگام بیدار شدن، قبل از باز کردن چشمها، مانند گربه کش بیا. تمام بافت هاي بدنترا بکش. بعد از سه یا چهار دقیقه، با چشمانی که همچنان بسته اند، شروع به خندیدن کن. به مدتپنج دقیقه بخند. در ابتدا تلاش می کنی تا بخندي، اما به زودي خنده خودش می‌آید. خودت را در خنده...
مدیتیشن نور طلایی

مدیتیشن نور طلایی

این روشی ساده براي دگرگون کردن انرژي شما و هدایتش به بالا است. این فرآیند می بایست حداقل روزي دو بار انجام شود. بهترین زمان صبح زود است، درست قبل از این که از جایت برخیزي. لحظه اي که احساس کردي بیدار شده اي، به مدت بیست دقیقه انجامش بده. بی معطلی انجامش بده، بی درنگ....
چگونگی انجام مدیتیشن

چگونگی انجام مدیتیشن

قدم اول در مدیتیشن اولین چیزی که لازمه بدونید اینکه مدیتیشن چیه.همه چیز به دنبال این ادراک حرکت می‌کنه.من نمی‌تونم به شما بگم که شما باید مدیتیشن انجام بدید؛ تنها کاری که می‌تونم بکنم اینکه بهتون بگم مدیتیشن چیه.اگه منو بفهمید، شما در مدیتیشن خواهید بود؛ هیچ بایدی...
مدیتیشن چیست ؟

مدیتیشن چیست ؟

مدیتیشن حالتی از عدم حضور ذهن است. حالتی از هوشیاری خالص بدون حضور محتوا، در حالت عادی هوشیاری انسان پر از حضور موارد غیر ضروری است. ذهن پر از ترافیک فکری است؛ افکار ،خواست‌ها، خاطره‌هاو جاه‌طلبی‌ها در حرکتند. هر روز پشت سر هم حتی وقتی خواب هم هستید ذهن در حال عمل...